Hướng dẫn cho các gia đình lớn hoặc mở rộng sống trong cùng một gia đình
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All
i


i

Up-to-date Information

Up-to-Date Info: To find the latest CDC information on this topic go to: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

Hướng dẫn cho các gia đình lớn hoặc mở rộng sống trong cùng một gia đình

 • Published Date:

  04/28/2020

 • Series:
 • Language:
Filetype[PDF-460.30 KB]


Details:
 • Alternative Title:
  Guidance for large or extended families living in the same household [Vietnamese]
 • Description:
  Guidance for large or extended families living in the same household [Vietnamese] Người lớn tuổi và những người ở mọi lứa tuổi có tình trạng bệnh lý nghiêm trọng có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng do vi-rút corona 2019 (COVID-19) cao hơn. Nếu hộ gia đình của bạn có những người trong các nhóm này, thì tất cả các thành viên trong gia đình nên hành động như thể chính họ, có nguy cơ cao hơn. Điều này có thể khó khăn nếu không gian bị giới hạn cho các gia đình lớn hoặc mở rộng sống cùng nhau. Thông tin sau đây có thể giúp bạn bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất trong gia đình mình. cdc.gov/COVID19 CS 316538-C 04/28/2020 COVID19_Family-Guidance_VI_HR_Vietnamese.pdf
 • Document Type:
 • Main Document Checksum:
 • File Type: