Kòman pou pwoteje tèt ou pou evite pran Zika nan fè sèks : enfòmasyon pou moun ki gen mari/madanm/mennaj yo ki te vwayaje nan yon zòn ki gen Zika
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All
i


Kòman pou pwoteje tèt ou pou evite pran Zika nan fè sèks : enfòmasyon pou moun ki gen mari/madanm/mennaj yo ki te vwayaje nan yon zòn ki gen Zika

Filetype[PDF-227.10 KB]


Details:
 • Alternative Title:
  How to protect yourself from getting Zika from sex : information for people whose partner traveled to an area with Zika [Haitian Creole]
 • Description:
  How to protect yourself from getting Zika from sex : information for people whose partner traveled to an area with Zika [Haitian Creole] Èske m ka pran Zika nan fè sèks? Èske m dwe gen enkyetid konsènan pran Zika nan fè sèks? Kisa mwen ka fè pou diminye chans pou m pran Zika nan fè sèks, si mari/madanm/mennaj mwen te vwayaje ale nan yon zòn ki gen Zika? Zika plis pwopaje sitou lè moustik mòde moun. Tout vwayajè ta dwe pran mezi pou pa kite moustik mòde yo pandan 3 semèn apre yo retounen soti nan yon zòn ki gen Zika. Yo rekòmande prekosyon sa a paske pandan ou ka gen viris Zika nan san w, yon marengwen ka mòde ou, ou vin enfekte l ak viris Zika a, epi l al pwopaje viris la bay lòt moun. fs-zika-sex-partnertravel-creole.pdf
 • Main Document Checksum:
 • File Type:
 • Supporting Files:
  No Additional Files
No Related Documents.

You May Also Like: