Welcome to CDC stacks |
Stacks Logo
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All Simple Search
Advanced Search
Lis Verifikasyon Pou Vizit Kay Doktè : Pou Fanm Ansent Ki Te Vwayaje Nan Zòn Ki Gen Zika
Filetype[PDF-2.40 MB]


Details:
 • Alternative Title:
  Doctor’s visit checklist : for pregnant women who traveled to an area with Zika [Haitian Creole]
 • Description:
  14 mas 2016

  Doctor’s visit checklist : for pregnant women who traveled to an area with Zika [Haitian Creole]

  Si ou ansent epi w ap vwayaje nan yon zòn ki gen Zika, fòk ou pale ak doktè ou oswa lòt pwofesyonèl swen sante, menm si ou pa santi ou malad.

  Pote lis verifikasyon sa a lè w al nan randevou a pou w ka sèten ou pa bliye diskite okenn bagay enpòtan.

  CS264360-A

  docvisit_checklist_travelpreg_hat.pdf

 • Main Document Checksum:
 • Supporting Files:
  No Additional Files
No Related Documents.
You May Also Like: