کارهایی که می‌توانید در صورت بالا بودن خطر ابتلای شما به نوع شدید بیماری ناشی از کووید-19 انجام دهید
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
i


i

Up-to-date Information

Up-to-Date Info: To find the latest CDC information on this topic go to: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

کارهایی که می‌توانید در صورت بالا بودن خطر ابتلای شما به نوع شدید بیماری ناشی از کووید-19 انجام دهید
  • Published Date:

    August 7, 2020

  • Language:
Filetype[PDF-1.90 MB]


Details:
  • Supporting Files:
    No Additional Files
No Related Documents.

You May Also Like: