นักเดินทางที่มาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดอยู่ (ยังคงเกิดขึ้นอยู่) ที่เดินทางมายังประเทศสหรัฐอเมริกา
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.

Search our Collections & Repository

All these words:

For very narrow results

This exact word or phrase:

When looking for a specific result

Any of these words:

Best used for discovery & interchangable words

None of these words:

Recommended to be used in conjunction with other fields

Language:

Dates

Publication Date Range:

to

Document Data

Title:

Document Type:

Library

Collection:

Series:

People

Author:

Help
Clear All

Query Builder

Query box

Help
Clear All

For additional assistance using the Custom Query please check out our Help Page

i

i

Up-to-date Information

Up-to-Date Info: To find the latest CDC information on this topic go to: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

นักเดินทางที่มาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดอยู่ (ยังคงเกิดขึ้นอยู่) ที่เดินทางมายังประเทศสหรัฐอเมริกา

Filetype[PDF-139.84 KB] • Details:

  • Alternative Title:
   Travelers from countries with widespread sustained (ongoing) transmission arriving in the United States [Thai]
  • Description:
   Travelers from countries with widespread sustained (ongoing) transmission arriving in the United States [Thai]

   กำลังดำเนินการร่วมกับรัฐและพันธมิตรด้านสาธารณสุขในท้องถิ่นเพื่อทำการใช้ข้อควรระมัดระวังทางสุขภาพหลังจากการเดินทาง เพื่อที่จะชะลอการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่เดินทางเข้ามายังประเทศสหรัฐอเมริกา

   โดยขึ้นอยู่กับประวัติการเดินทางของคุณ คุณจะถูกขอให้อยู่บ้านเป็นระยะเวลา 14 วันนับจากเวลาที่คุณเดินทางออกจากเขตที่มีการแพร่กระจายหรือเขตที่มีการแพร่กระจายในชุมชนที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่ (ประกาศเตือนการเดินทางระดับ 3)

  • Document Type:
  • Place as Subject:
  • Main Document Checksum:
  • File Type:

  Supporting Files

  More +

  Related Documents

  You May Also Like