นักเดินทางที่มาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดอยู่ (ยังคงเกิดขึ้นอยู่) ที่เดินทางมายังประเทศสหรัฐอเมริกา
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
i

Superseded

This Document Has Been Replaced By:

i

Retired

This Document Has Been Retired

i

Up-to-date Information

This is the latest update:

นักเดินทางที่มาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดอยู่ (ยังคงเกิดขึ้นอยู่) ที่เดินทางมายังประเทศสหรัฐอเมริกา
Filetype[PDF-139.84 KB]


Details:
  • Alternative Title:
    Travelers from countries with widespread sustained (ongoing) transmission arriving in the United States [Thai]
  • Description:
    Travelers from countries with widespread sustained (ongoing) transmission arriving in the United States [Thai] กำลังดำเนินการร่วมกับรัฐและพันธมิตรด้านสาธารณสุขในท้องถิ่นเพื่อทำการใช้ข้อควรระมัดระวังทางสุขภาพหลังจากการเดินทาง เพื่อที่จะชะลอการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่เดินทางเข้ามายังประเทศสหรัฐอเมริกา โดยขึ้นอยู่กับประวัติการเดินทางของคุณ คุณจะถูกขอให้อยู่บ้านเป็นระยะเวลา 14 วันนับจากเวลาที่คุณเดินทางออกจากเขตที่มีการแพร่กระจายหรือเขตที่มีการแพร่กระจายในชุมชนที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่ (ประกาศเตือนการเดินทางระดับ 3)
  • Document Type:
  • Place as Subject:
  • Main Document Checksum:
  • File Type:

You May Also Like: