Mise en garde : Le alvaire ’un voyageur souffrant d’un grave paludisme
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.

Search our Collections & Repository

All these words:

For very narrow results

This exact word or phrase:

When looking for a specific result

Any of these words:

Best used for discovery & interchangable words

None of these words:

Recommended to be used in conjunction with other fields

Language:

Dates

Publication Date Range:

to

Document Data

Title:

Document Type:

Library

Collection:

Series:

People

Author:

Help
Clear All

Query Builder

Query box

Help
Clear All

For additional assistance using the Custom Query please check out our Help Page

i

Mise en garde : Le alvaire ’un voyageur souffrant d’un grave paludisme

Filetype[PDF-603.24 KB] • Details:

  • Alternative Title:
   A Cautionary tale : one traveler's ordeal with severe malaria [Hatian Creole]
  • Description:
   A Cautionary tale : one traveler's ordeal with severe malaria [Hatian Creole]

   Mesye Ver Wys t ap retounen lakay li apre li te pase twa (3) semèn an Ayiti kote li t ap travay pou Friend Ships, yon gwoup imanitè ki baze nan Port Mercy nan Lake Charles. Li te kite pou ale an Ayiti nan dat 15 janvye 2005, abò Spirit of Grace, yon flòt bato Friend Ships li itilize pou ranpli misyon li. Li te travay nan kapital Ayiti, Port-au-Prince, kote li t ap fè livrezon materyèl sekou bato a te pote pou benefisyè anvizaje li yo. Li te renmen travay li epi li te jwenn travay la bay li anpil rekonpans, epi li te renmen tout travay li te gen anvan avèk Friend Ships pandan dènye 8 ane yo. Epi pandan sa, premye vwayaj li an Ayiti, li te vin renmen pèp ayisyen an ak peyi yo, yon kote ki gen anpil lavi ak anpil lespwa malgre anpil pwoblèm yo genyen.

   Pandan premye vwayaj li an Ayiti, Mesye Ver Wys te dòmi nan bato a. Answit li te desann atè epi li te pase rès tan li nan Port-au-Prince, kote li t ap dòmi nan yon tant ki gen gwosè mwayen nan limit vil la. Te gen anpil moustik ak lòt ensèk nuizib, sitou lannwit, epi Mesye Ver Wys te pafwa itilize pwodui pou pouse moustik pou pa kite yo mòde oswa pike li. Men, li pa t itilize yon moustikè, menmsi kote li t ap dòmi an pa t ni gen ni è-kondisyone ni gen griy kont moustik yo. Yon moustikè ki trete avèk ensektisid, ki bay yon lantouraj pwoteksyon toutotou moun k ap dòmi an, ta pwoteje Mesye Ver Wys pou moustik pa mòde lannwit.

   CS255937

   Publication date from document properties.

   mission_creole.pdf

  • Subjects:
  • Place as Subject:
  • Main Document Checksum:
  • File Type:

  Supporting Files

  • No Additional Files

  More +

  You May Also Like

  Checkout today's featured content at stacks.cdc.gov