Fason pou pwoteje tèt ou lè ou nan solèy
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All
Filetype[PDF-364.22 KB] • Details:

  • Alternative Title:
   Protecting yourself from sun exposure [Haitian Creole]
  • Description:
   Protecting yourself from sun exposure [Haitian Creole] Nenpòt moun k ap travay deyò nan lanati ekspoze nan reyon iltravyolè (UV) solèy la. Reyon UV yo se yon pati limyè solèy la ki se yon fòm radyasyon envizib. Gen twa (3) kalite reyon UV. UVA ka domaje tisi konjonktif yo, epi li ka ogmante risk pou gen kansè po. UVB antre mwen fon nan po a, men li toujou kapab lakòz kèk kalite kansè po. UVC natirèl absòbe nan atmosfè a, epi li pa reprezante yon risk. Publication date from document properties. 2010-116hat.pdf
  • Main Document Checksum:
  • File Type:

  Supporting Files

  • No Additional Files

  More +

  You May Also Like

  Checkout today's featured content at stacks.cdc.gov