W ap vwayaje? Sonje pou Pwoteje Tèt Ou Kont Malarya
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All
i

W ap vwayaje? Sonje pou Pwoteje Tèt Ou Kont Malarya

Filetype[PDF-1.81 MB] • Details:

  • Alternative Title:
   Traveling? make sure you protect yourself from malaria [Haitian Creole]
  • Description:
   Traveling? make sure you protect yourself from malaria [Haitian Creole] Malarya se yon maladi grav epi ki touye moun pafwa. Moun pran malarya akòz yon parazit ki kapab enfekte souvan yon sèten kalite moustik ki mòde moun. Doktè dekouvri apeprè 1,500 ka malarya chak ane nan Etazini. Pifò ka yo nan Etazini se sou vwayajè ak imigran ki soti nan kèk kote nan lemonn kote moun ap transmèt malarya, sitou nan Afrik sib-saharyen ak Sid Azi. Òganizasyon Mondyal Sante (World Health Organization) estime nan ane 2010, te gen 216 milyon ka malarya, epi 655,000 moun te mouri akòz malarya, pifò ladan yo se te timoun nan Afrik. CS236201
  • Main Document Checksum:
  • File Type:

  Supporting Files

  • No Additional Files

  More +

  You May Also Like

  Checkout today's featured content at stacks.cdc.gov