Welcome to CDC stacks |
Stacks Logo
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All Simple Search
Advanced Search
W ap vwayaje? Sonje pou Pwoteje Tèt Ou Kont Malarya
 • Published Date:
  8/4/14
 • Language:
Filetype[PDF-1.81 MB]


Details:
 • Alternative Title:
  Traveling? make sure you protect yourself from malaria [Haitian Creole]
 • Description:
  Kisa malarya ye? -- Ki kote gen malarya? -- Kijan mwen kapab evite malarya? -- Medikaman kont malaria -- Pa Kite Moustik Mòde Ou -- Ki vwayajè ki bezwen konsène sou prekosyon kont malarya? -- Ki sentòm ki genyen epi kisa mwen ta dwe fè si mwen genyen yo? -- Pou jwenn plis enfòmasyon.

  Traveling? make sure you protect yourself from malaria [Haitian Creole]

  Malarya se yon maladi grav epi ki touye moun pafwa. Moun pran malarya akòz yon parazit ki kapab enfekte souvan yon sèten kalite moustik ki mòde moun.

  Doktè dekouvri apeprè 1,500 ka malarya chak ane nan Etazini. Pifò ka yo nan Etazini se sou vwayajè ak imigran ki soti nan kèk kote nan lemonn kote moun ap transmèt malarya, sitou nan Afrik sib-saharyen ak Sid Azi.

  Òganizasyon Mondyal Sante (World Health Organization) estime nan ane 2010, te gen 216 milyon ka malarya, epi 655,000 moun te mouri akòz malarya, pifò ladan yo se te timoun nan Afrik.

  CS236201

 • Main Document Checksum:
 • Supporting Files:
  No Additional Files
No Related Documents.
You May Also Like: