Alamin ang Mga Katotohanan Tungkol sa Tuberculosis (TB)
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.

Search our Collections & Repository

For very narrow results

When looking for a specific result

Best used for discovery & interchangable words

Recommended to be used in conjunction with other fields

Dates

to

Document Data
Library
People
Clear All
Clear All

For additional assistance using the Custom Query please check out our Help Page

i

Alamin ang Mga Katotohanan Tungkol sa Tuberculosis (TB)

Filetype[PDF-301.23 KB]Details:

 • Alternative Title:
  Learn the facts about tuberculosis (TB) [Tagalog]
 • Corporate Authors:
 • Description:
  Learn the facts about tuberculosis (TB) [Tagalog]

  Ang tuberculosis (TB) ay isang kumplikadong isyu sa kalusugan at kadalasang hindi nauunawaan. Ang TB ay maaaring mabuhay sa iyong katawan sa loob ng maraming taon nang walang mga sintomas. Tinatawag itong hindi aktibong TB o nakatagong impeksyon sa TB. Ang hindi aktibong TB ay maaaring maging aktibong sakit na TB anumang oras at makapagdulot sa iyo ng sakit. Tinatayang aabot sa 13 milyong tao sa Estados Unidos ang nabubuhay nang may hindi aktibong TB, na kung hindi magagamot ay maaaring maging aktibong sakit na TB. Alamin ang mga katotohanan at tanungin ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa pagsusuri para sa impeksyon sa TB.

  Makakatulong ka na maiwasan ang pagkalat ng TB.

  Upang matuto pa tungkol sa TB at sa kung paano mo mapoprotektahan ang iyong sarili at ang iba, bisitahin ang www.cdc.gov/thinktesttreattb

  301118

  Publication date from document properties.

  Learn_the_Facts_TAGALOG.pdf

 • Subjects:
 • Series:
 • Document Type:
 • Collection(s):
 • Main Document Checksum:
 • Download URL:
 • File Type:

Supporting Files

 • No Additional Files
More +

Related Documents

You May Also Like

Checkout today's featured content at stacks.cdc.gov