Alamin ang Mga Katotohanan Tungkol sa Tuberculosis (TB)
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.

Search our Collections & Repository

All these words:

For very narrow results

This exact word or phrase:

When looking for a specific result

Any of these words:

Best used for discovery & interchangable words

None of these words:

Recommended to be used in conjunction with other fields

Language:

Dates

Publication Date Range:

to

Document Data

Title:

Document Type:

Library

Collection:

Series:

People

Author:

Help
Clear All

Query Builder

Query box

Help
Clear All

For additional assistance using the Custom Query please check out our Help Page

i

Alamin ang Mga Katotohanan Tungkol sa Tuberculosis (TB)

Filetype[PDF-301.23 KB] • Details:

  • Alternative Title:
   Learn the facts about tuberculosis (TB) [Tagalog]
  • Description:
   Learn the facts about tuberculosis (TB) [Tagalog]

   Ang tuberculosis (TB) ay isang kumplikadong isyu sa kalusugan at kadalasang hindi nauunawaan. Ang TB ay maaaring mabuhay sa iyong katawan sa loob ng maraming taon nang walang mga sintomas. Tinatawag itong hindi aktibong TB o nakatagong impeksyon sa TB. Ang hindi aktibong TB ay maaaring maging aktibong sakit na TB anumang oras at makapagdulot sa iyo ng sakit. Tinatayang aabot sa 13 milyong tao sa Estados Unidos ang nabubuhay nang may hindi aktibong TB, na kung hindi magagamot ay maaaring maging aktibong sakit na TB. Alamin ang mga katotohanan at tanungin ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa pagsusuri para sa impeksyon sa TB.

   Makakatulong ka na maiwasan ang pagkalat ng TB.

   Upang matuto pa tungkol sa TB at sa kung paano mo mapoprotektahan ang iyong sarili at ang iba, bisitahin ang www.cdc.gov/thinktesttreattb

   301118

   Publication date from document properties.

   Learn_the_Facts_TAGALOG.pdf

  • Document Type:
  • Main Document Checksum:
  • File Type:

  Supporting Files

  • No Additional Files

  More +

  Related Documents

  You May Also Like

  Checkout today's featured content at stacks.cdc.gov