اگر در معرض زیاد خطر مبتلا به مریضی شدید کوید 19 هستید، چه کاری می توانید انجام دهید
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
i


i

Up-to-date Information

Up-to-Date Info: To find the latest CDC information on this topic go to: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

اگر در معرض زیاد خطر مبتلا به مریضی شدید کوید 19 هستید، چه کاری می توانید انجام دهید
  • Published Date:

    August 7, 2020

  • Language:
Filetype[PDF-1.93 MB]


Details:
  • Supporting Files:
    No Additional Files
No Related Documents.

You May Also Like: