Bệnh do vi-rút corona 2019 (COVID-19) : Số Ca Bệnh Tại Hoa Kỳ : Cập nhật ngày 18 tháng 4 năm 2020
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All
i


Bệnh do vi-rút corona 2019 (COVID-19) : Số Ca Bệnh Tại Hoa Kỳ : Cập nhật ngày 18 tháng 4 năm 2020

Filetype[PDF-537.52 KB]


 • Vietnamese

 • Details:

  • Alternative Title:
   Coronavirus disease 2019 (COVID-19) cases in the U.S. : updated April 18, 2020 [Vietnamese]
  • Description:
   Coronavirus disease 2019 (COVID-19) cases in the U.S. : updated April 18, 2020 [Vietnamese] Cập nhật ngày 18 tháng 4 năm 2020 CDC đang ứng phó với sự bùng phát dịch bệnh đường hô hấp do vi-rút corona mới gây ra. Dịch bệnh bùng phát ban đầu ở Vũ Hán, Trung Quốc, nhưng đã có các ca bệnh được xác định ngày càng nhiều tại một số địa điểm khác trên toàn thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ. Ngoài CDC, nhiều phòng thí nghiệm y tế công cộng cũng đang xét nghiệm vi-rút gây ra dịch bệnh COVID-19.
  • Content Notes:
   Sơ lược tình hình tại Hoa Kỳ -- Số Ca Bệnh Ở Các Tiểu Bang Báo Cáo cho CDC -- Đặc Điểm Dân Số -- Đường cong lũy tích: Số ca bệnh theo ngày báo cáo tại Hoa Kỳ -- Đường Cong Epi: Số Ca Bệnh theo Thời Điểm Khởi Phát -- Thông Tin về Nguồn Phơi Nhiễm.
  • Document Type:
  • Genre:
  • Place as Subject:
  • Main Document Checksum:
  • File Type:

  Supporting Files

  More +

  You May Also Like

  Checkout today's featured content at stacks.cdc.gov