Welcome to CDC stacks |
Stacks Logo
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All Simple Search
Advanced Search
Bệnh do vi-rút corona 2019 (COVID-19) : Số Ca Bệnh Tại Hoa Kỳ : Cập nhật ngày 13 tháng 4 năm 2020
Filetype[PDF-471.50 KB]


Details:
 • Alternative Title:
  Coronavirus disease 2019 (COVID-19) cases in the U.S. : updated April 13, 2020 [Vietnamese]
 • Description:
  Coronavirus disease 2019 (COVID-19) cases in the U.S. : updated April 13, 2020 [Vietnamese] Cập nhật ngày 13 tháng 4 năm 2020 CDC đang ứng phó với sự bùng phát dịch bệnh đường hô hấp do vi-rút corona mới gây ra. Dịch bệnh bùng phát ban đầu ở Vũ Hán, Trung Quốc, nhưng đã có các ca bệnh được xác định ngày càng nhiều tại một số địa điểm khác trên toàn thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ. Ngoài CDC, nhiều phòng thí nghiệm y tế công cộng cũng đang xét nghiệm vi-rút gây ra dịch bệnh COVID-19.
 • Content Notes:
  Sơ lược tình hình tại Hoa Kỳ -- Báo cáo giám sát COVID-19 hàng tuần mới -- Số Ca Bệnh Ở Các Tiểu Bang Báo Cáo cho CDC -- Đường cong lũy tích: Số ca bệnh theo ngày báo cáo tại Hoa Kỳ -- Đường Cong Epi: Số Ca Bệnh theo Thời Điểm Khởi Phát -- Số Ca Bệnh Báo Cáo cho CDC.
 • Document Type:
 • Place as Subject:
 • Main Document Checksum:
No Related Documents.
You May Also Like: