Vi-rút Corona Và Đi Lại Trong Hoa Kỳ
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All
i


i

Up-to-date Information

Up-to-Date Info: To find the latest CDC information on this topic go to: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

Vi-rút Corona Và Đi Lại Trong Hoa Kỳ

Filetype[PDF-117.83 KB]


Details:
  • Alternative Title:
    Coronavirus and travel in the United States [Vietnamese]
  • Description:
    Coronavirus and travel in the United States [Vietnamese] 11 tháng 4 năm 2020 CDC nói chung không đưa ra lời khuyên hoặc hạn chế cho việc đi lại trong Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các ca bệnh vi-rút corona (COVID-19) đã được báo cáo ở tất cả các tiểu bang và một số khu vực đang diễn ra sự lây lan bệnh trong cộng đồng. Các môi trường du hành đông đúc, như sân bay, có thể làm tăng nguy cơ nhiễm COVID-19, nếu có những du khách khác nhiễm vi-rút corona. Có một số điều quý vị nên cân nhắc khi quyết định liệu có an toàn cho quý vị đi du lịch hay không.
  • Document Type:
  • Place as Subject:
  • Main Document Checksum:
  • File Type:

You May Also Like: