Mga Tip para Maiwasan ang Pagkakasakit sa Pagku-cruise
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All
i

Mga Tip para Maiwasan ang Pagkakasakit sa Pagku-cruise

Filetype[PDF-48.21 KB]


 • Tagalog

 • Details:

  • Alternative Title:
   Tips for healthy cruising [Tagalog]
  • Description:
   Tips for healthy cruising [Tagalog] Bawat taon, milyun-milyong mga mamamayan ng U.S. ang nag-e-enjoy sa mga cruise vacation. Noong 2016, tinatayang 11.5 milyong pasahero ang bumaba mula sa mga pier sa North America para sa kanilang cruise vacation (mula sa Cruise Lines International Association). Ang pagbibiyahe sa mga cruise ship ay naglalantad sa mga tao sa mga bagong kapaligiran at mararaming tao, kabilang na ang ibang mga bumabiyahe. Ang pagkalantad na ito ay maaaring lumikha ng panganib sa kalusugan mula sa kontaminadong pagkain, o tubig o mas karaniwan, sa pamamagitan ng personal na pagkakahawahan sa pagitan ng mga tao.
  • Document Type:
  • Main Document Checksum:
  • File Type:

  Supporting Files

  • No Additional Files

  More +

  You May Also Like

  Checkout today's featured content at stacks.cdc.gov