Gid pou konprann maladi chabon : Maladi Enfeksyon - Maladi chabon
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All
i

Gid pou konprann maladi chabon : Maladi Enfeksyon - Maladi chabon

Filetype[PDF-773.05 KB] • Details:

  • Alternative Title:
   Guide to understanding anthrax : infectious disease - anthrax [Hatian Creole]
  • Description:
   Guide to understanding anthrax : infectious disease - anthrax [Hatian Creole] Maladi chabon se yon maladi enfeksyon grav ki soti nan bakteri yo teste pozitif pou gram, anfòm ti baton, yo rele Bacillus anthracis (Bacille chabon). Ou ka jwenn maladi chabon nan eta natirèl li nan tè epi li plis frape zannimo domestik ak sovaj nan lemonn antye. Byenke li ra nan peyi Etazini, moun ka tonbe malad ak maladi chabon si yo rantre ankontak ak zanmimo enfekte oswa pwodui zanmi kontamine. Kontak ak maladi chabon ka lakòz maladi grav lakay moun ansanm ak zannimo. Maladi chabon pa kontaje, sa vle di ou pa ka pran l tankou grip oswa rim. Fact sheet - Hatian Creole - May 2016 anthrax-evergreen-content-haitian-508.pdf
  • Subject:
  • Main Document Checksum:
  • File Type:

  Supporting Files

  • No Additional Files

  More +

  You May Also Like

  Checkout today's featured content at stacks.cdc.gov