Welcome to CDC stacks | Gid aksyon sou Zika pou minis sante yo - 42241 | Stephen B. Thacker CDC Library collection
Stacks Logo
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All Simple Search
Advanced Search
Gid aksyon sou Zika pou minis sante yo
 • Published Date:
  10/6/16
 • Language:
Filetype[PDF-1.44 MB]


Details:
 • Corporate Authors:
  Centers for Disease Control and Prevention (U.S.) ; United States. Department of Health and Human Services. Partnership Center ;
 • Description:
  Zika action guide for health ministers [Haitian Creole]

  Minis Sante yo se Resous Kominote a

  Kòm yon minis sante, ou kenbe yon plas ki inikman gen anpil pouvwa nan kominote ou. Minis Sante yo souvan gen konpreyansyon ki enpòtan nan kilti lokal la epi yo genyen konfyans manm kominote yo. Ou ka menm sèvi kòm premye pwen kontak sou enkyetid sante pou manm kominote yo. Kòm yon lidè yo fè konfyans nan kominote a, ou ka yon patnè ak pouvwa nan anpèchman pwopagasyon maladi viris Zika a (Zika).

  Ou ka ede motive kominote lokal ou pou konbat Zika. Anpil moun ki enfekte avèk viris Zika a pa gen sentòm yo. Si yo vin malad, anjeneral maladi a pa twò grav avèk sentòm yo ki dire pou apeprè yon semèn. Sepandan, enfeksyon Zika pandan gwosès ka lakòz mikwosefali ak lòt domaj grav nan sèvo fetis la. Prevansyon kont marengwen ki mòde ede anpeche pwopagasyon maladi a nan fanm ki ansent. Minis Sante yo ka montre enpòtans pwoteksyon pou anpeche marengwen mòde, epi ka ankouraje moun rete vijilan nan batay kont Zika.

  Depatman Sante Etazini ak Sèvis Imen rekòmande kominote ou pou patisipe nan anpèchman pwopagasyon Zika nan redwi kantite marengwen nan zòn ou. Ou ka ede moun konnen ki sa pou yo fè lè yon moun nan zòn ou gen Zika, oswa si gen ka sou pwopagasyon lokal. Kominote ki travay ansanm pou asire ke fanm ansent resevwa swen yo bezwen pral ede nan prevansyon pwopagasyon Zika.

  Publication date from document properties.

  action_guide_zika_hat.pdf

 • Supporting Files:
  No Additional Files
No Related Documents.
You May Also Like: