Danh Mục Kiểm Tra cho Lần Thăm Khám Bác Si ̃: Đối Với Phụ Nữ Mang Thai Đã Đi Đến Vùng Có Vi Rút Zika
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
i

Superseded

This Document Has Been Replaced By:

i

Retired

This Document Has Been Retired

i

Up-to-date Information

This is the latest update:

Danh Mục Kiểm Tra cho Lần Thăm Khám Bác Si ̃: Đối Với Phụ Nữ Mang Thai Đã Đi Đến Vùng Có Vi Rút Zika
Filetype[PDF-1.70 MB]


Details:
 • Alternative Title:
  Doctor’s visit checklist : for pregnant women who traveled to an area with Zika [Vietnamese]
 • Description:
  Doctor’s visit checklist : for pregnant women who traveled to an area with Zika [Vietnamese] Nếu quý vị mang thai và đã đi đến vùng có vi rút Zika, quý vị cần thông báo cho bác sĩ của mình hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác, ngay cả nếu quý vị không bị ốm. Đem theo danh mục kiểm tra này khi quý vị đến khám để chắc chắn quý vị không quên thảo luận bất cứ điều gì quan trọng. CS264360-A docvisit-checklist-travelpreg-vie.pdf
 • Main Document Checksum:
 • File Type:
 • Supporting Files:
  No Additional Files
No Related Documents.

You May Also Like: