Medikaman pou Pran pou Pa Gen Malarya Pandan W ap Vwayaje - Doksisiklin
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All
i

Medikaman pou Pran pou Pa Gen Malarya Pandan W ap Vwayaje - Doksisiklin

Filetype[PDF-425.96 KB] • Details:

  • Alternative Title:
   Medicines for the prevention of malaria while traveling - Doxycycline [Haitian Creole]
  • Description:
   Medicines for the prevention of malaria while traveling - Doxycycline [Haitian Creole] Doksisiklin se yon antibyotik ou kapab pran kont malarya tou. Li disponib nan Etazini sou preskripsyon sèlman. Yo vann li sou anpil non komèsyal, epi yo vann li tou kòm yon medikaman jenerik. Li disponib an grenn, an kapsil, ak yon preparasyon likid oral. Gen de (2) kalite doksisiklin ki efikas menm jan ki disponib, iklat doksisiklin ak mono-idrat doksisiklin. Doktè kapab preskri ou doksisiklin sèlman pou pa gen malarya oswa li kapab preskri ou doksisiklin ansanm avèk yon lòt medikaman pou trete malarya. Fèy enfòmasyon sa a bay enfòmasyon sou fason pou itilize medikaman an pou pa pran enfeksyon maladi lè w ap vwayaje. CS237187-B
  • Main Document Checksum:
  • File Type:

  Supporting Files

  • No Additional Files

  More +

  You May Also Like

  Checkout today's featured content at stacks.cdc.gov