Welcome to CDC stacks |
Stacks Logo
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All Simple Search
Advanced Search
Medikaman pou Pran pou Pa Gen Malarya Pandan W ap Vwayaje - Doksisiklin
 • Published Date:
  6/27/14
 • Language:
Filetype[PDF-425.96 KB]


Details:
 • Alternative Title:
  Medicines for the prevention of malaria while traveling - Doxycycline [Haitian Creole]
 • Description:
  Kisa doksisiklin? -- Kimoun ki kapab pran doksisiklin? -- Kimoun ki pa ta dwe pran doksisiklin? -- Kijan mwen ta dwe pran doksisiklin? -- Ki kote mwen kapab achte doksisiklin? -- Nan ki kote nan lemonn yo kapab itilize doksisiklin prevansyon malarya sou vwayajè yo? -- Èske doksisiklin ap reyaji avèk lòt medikaman mwen yo? -- Ki efè segondè doksisiklin ka lakòz? -- Lòt konsiderasyon -- Konbyen tan mwen ka itilize doksisiklin san risk? -- Pou jwenn plis enfòmasyon.

  Medicines for the prevention of malaria while traveling - Doxycycline [Haitian Creole]

  Doksisiklin se yon antibyotik ou kapab pran kont malarya tou. Li disponib nan Etazini sou preskripsyon sèlman. Yo vann li sou anpil non komèsyal, epi yo vann li tou kòm yon medikaman jenerik. Li disponib an grenn, an kapsil, ak yon preparasyon likid oral. Gen de (2) kalite doksisiklin ki efikas menm jan ki disponib, iklat doksisiklin ak mono-idrat doksisiklin.

  Doktè kapab preskri ou doksisiklin sèlman pou pa gen malarya oswa li kapab preskri ou doksisiklin ansanm avèk yon lòt medikaman pou trete malarya.

  Fèy enfòmasyon sa a bay enfòmasyon sou fason pou itilize medikaman an pou pa pran enfeksyon maladi lè w ap vwayaje.

  CS237187-B

 • Main Document Checksum:
 • Supporting Files:
  No Additional Files
No Related Documents.
You May Also Like: