Medikaman pou Pran pou Pa Gen Malarya Pandan W ap Vwayaje - Mefloquine
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All
i

Medikaman pou Pran pou Pa Gen Malarya Pandan W ap Vwayaje - Mefloquine

Filetype[PDF-432.97 KB]


 • HaitianCreole

 • Details:

  • Alternative Title:
   Medicines for the prevention of malaria while traveling - Mefloquine [Haitian Creole]
  • Description:
   Medicines for the prevention of malaria while traveling - Mefloquine [Haitian Creole] Mefloquine (ki rele kloridrat mefloquine tou) se yon medikaman kont malarya. Li disponib nan Etazini sou preskripsyon sèlman. Li disponib kòm yon medikaman jenerik epitou yo konn vann li sou non mak komèsyal Lariam. Li disponib an grenn baz 228mg (sèl 250mg). Grenn baz 228mg se menm ak grenn sèl 250mg. Se senpleman de (2) fason diferan pou dekri menm bagay la. Doktè kapab preskri mefloquine pou swa tretman oswa prevansyon malarya. Fèy enfòmasyon sa a bay enfòmasyon sou fason pou itilize medikaman an pou pa pran enfeksyon maladi lè w ap vwayaje. CS237187-F
  • Main Document Checksum:
  • File Type:

  Supporting Files

  • No Additional Files

  More +

  You May Also Like

  Checkout today's featured content at stacks.cdc.gov