Medikaman pou Pran pou Pa Gen Malarya Pandan W ap Vwayaje - Idwoksi-Klowokin (Plaquenil™)
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All
i

Medikaman pou Pran pou Pa Gen Malarya Pandan W ap Vwayaje - Idwoksi-Klowokin (Plaquenil™)

Filetype[PDF-424.19 KB]


 • HaitianCreole

 • Details:

  • Alternative Title:
   Medicines for the prevention of malaria while traveling - Hydroxychloroquine (Plaquenil™) [Haitian Creole]
  • Description:
   Medicines for the prevention of malaria while traveling - Hydroxychloroquine (Plaquenil™) [Haitian Creole] Idwoksi-klowokin (ki rele silfat idwoksi-klowokin tou) se yon medikaman kont atrit ou kapab pran tou pou pa gen malarya. Li disponib nan Etazini sou preskripsyon sèlman. Yo vann li sou non komèsyal Plaquenil, epi yo vann li tou kòm yon medikaman jenerik. Li disponib an grenn baz 155mg (sèl 200mg). Ou ta dwe konnen grenn baz 155mg se menm ak grenn sèl 200mg. Se senpleman de (2) fason diferan pou dekri menm bagay la. Doktè kapab preskri ou idwoksi-klowokin pou swa pou pa pran malarya oswa pou trete malarya. Fèy enfòmasyon sa a bay enfòmasyon sou fason pou itilize medikaman an pou pa pran enfeksyon maladi lè w ap vwayaje. CS237187-C
  • Main Document Checksum:
  • File Type:

  Supporting Files

  • No Additional Files

  More +

  You May Also Like

  Checkout today's featured content at stacks.cdc.gov