Ou ka evite fè rankont ak monoksid kabò
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.

Search our Collections & Repository

All these words:

For very narrow results

This exact word or phrase:

When looking for a specific result

Any of these words:

Best used for discovery & interchangable words

None of these words:

Recommended to be used in conjunction with other fields

Language:

Dates

Publication Date Range:

to

Document Data

Title:

Document Type:

Library

Collection:

Series:

People

Author:

Help
Clear All

Query Builder

Query box

Help
Clear All

For additional assistance using the Custom Query please check out our Help Page

i

Ou ka evite fè rankont ak monoksid kabò

Filetype[PDF-66.53 KB] • Details:

  • Alternative Title:
   You can prevent carbon monoxide exposure [Haitian Creole]
  • Description:
   You can prevent carbon monoxide exposure [Haitian Creole]

   You can prevent carbon monoxide exposure [ayisyen Creaole]

   You can prevent carbon monoxide exposure [Kreyol]

   Règleman pou Prevansyon

   Wi chak ane fè yon teknisyen ki kalifye tcheke sistèm pou w chofe kay la, aparèy pou chofe dlo, avèk lòt aparèy ki sèvi ak gaz, lwil, oubyen chabon.

   Wi enstale lakay ou yon aparèy ki mache ak pil ki ka detekte monoksid kabòn epi tcheke oubyen ranplase batri a chak prentan ak otòn lè w chanje lè nan revèy yo. Si aparèy la fè bwi, kite kay la imedyatman epi rele 911.

   Wi si w sispèk anpwazònman monoksid kabòn epi ou santi w toudi, tèt ou ap vire, oubyen kè w plen, chèche swen medikal imedyatman.

   Pa sèvi avèk dèlko (jeneratè), recho chabon, recho pou kan, avèk lòt aparèy ki sèvi ak gazolin oubyen chabon anndan kay, sousòl, oubyen garaj oubyen tou pre yon fenèt.

   Pa kite machin oubyen kamyon ap mache andedan garaj ki kole ak kay ou, menm si ou kite pòt la ouvri.

   Pa boule anyen sou recho oubyen founo pou chofe kay si li pa byen vantile.

   Pa chofe kay la avèk recho gaz.

  • Main Document Checksum:
  • File Type:

  Supporting Files

  • No Additional Files

  More +

  You May Also Like

  Checkout today's featured content at stacks.cdc.gov