Prevansyon ak kontwòl kolera rezime gid fòmasyon
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All
i

Prevansyon ak kontwòl kolera rezime gid fòmasyon

Filetype[PDF-654.76 KB]


 • HaitianCreole

 • Details:

  • Alternative Title:
   Cholera prevention and control : introduction and community engagement [Haitian Creole]
  • Description:
   Cholera prevention and control : introduction and community engagement [Haitian Creole] Cholera prevention and control : introduction and community engagement [ayisyen Creaole] Gid sa a bay enstriksyon sou fason pou anpeche gen maladi kolera ak ka lanmò nan kominote ou yo. Dyapozitiv ak modil sa yo genyen enfòmasyon sou: Entwodiksyon ak angajman kominote a; Sa ou dwe konnen konsènan maladi Kolera; Swen moun ki gen dyare pandan yon epidemi kolera; Lavaj men; Solisyon reyidratasyon oral (ORS); Dlo pwòp pou bwè— Aquatabs®; Dlo ki pwòp pou bwè—Dlo Lavi; Dlo ki pwòp pou bwè—PuR®; Estokaj dlo pwòp; Bon preparasyon manje; Bon enstalasyon ijyenik ak netwayaj; Lè gen yon ka lanmò lakay ou akòz kolera.
  • Place as Subject:
  • Main Document Checksum:
  • File Type:

  Supporting Files

  • No Additional Files

  More +

  You May Also Like

  Checkout today's featured content at stacks.cdc.gov