Fason pou gen laviktwa sou kolera : prezantasyon ak kontwòl klinik pou epidemi kolera Ayiti, 2010
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All
i

Fason pou gen laviktwa sou kolera : prezantasyon ak kontwòl klinik pou epidemi kolera Ayiti, 2010

Filetype[PDF-93.47 KB] • Details:

  • Alternative Title:
   Defeating cholera : clinical presentation and management for Haiti cholera outbreak, 2010 [Haitian Creole]
  • Description:
   Defeating cholera : clinical presentation and management for Haiti cholera outbreak, 2010 [Haitian Creole] Defeating cholera : clinical presentation and management for Haiti cholera outbreak, 2010 [ayisyen Creaole] Pifò moun ki enfekte avèk bakteri kolera genyen sentom dyare modere oswa yo pa genyen sentom ditou. Sèlman apeprè 7% moun ki enfekte avèk Vibrio cholerae O1 gen maladi ki lakòz yo bezwen swiv tretman nan yon sant santé Yo ta fèt pou evalye ak trete pasyan ki gen kolera yo touswit. Avèk bon jan tretman, menm pasyan ki malad grav yo kapab sove. Reyidratasyon rapid se premye objektif tretman an.
  • Place as Subject:
  • Main Document Checksum:
  • File Type:

  Supporting Files

  • No Additional Files

  More +

  You May Also Like

  Checkout today's featured content at stacks.cdc.gov