COVID-19: stress habang nasa barko
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All
i

i

Up-to-date Information

Up-to-Date Info: To find the latest CDC information on this topic go to: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html

COVID-19: stress habang nasa barko

Filetype[PDF-131.05 KB] • Details:

  • Alternative Title:
   COVID-19 : stress on board a ship [Tagalog]
  • Description:
   Pangalagaan ang kalusugan ng iyong pag-iisip Maaaring nakaka-stress ang coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic para sa crew. • Sobrang bigat sa pakiramdam ng takot at pagkabalisa tungkol sa sakit na ito at iba pang matitinding emosyon. • Dahil sa mga pagkilos para sa pampublikong kalusugan, gaya ng social distancing sa pamamagitan ng paglayo nang hindi bababa sa 6 na talampakan at pagsusuot ng mask, maaaring makaramdam ang crew ng pag-iisa at lungkot, at maaaring makadagdag ang mga ito sa stress at pagkabalisa. Gayunpaman, kinakailangan ang mga pagkilos na ito para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Matuto pa tungkol sa mga pagkilos para sa pampublikong kalusugan kaugnay ng COVID-19: www.cdc.gov/coronavirus. Magkakaiba ang reaksyon ng lahat sa mga nakaka-stress na sitwasyon. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa paglaban sa stress, mangyaring tingnan ang: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html. CS319817-F Publication date from document properties. ShipStress_F_01_Tagalog-p.pdf
  • Document Type:
  • Main Document Checksum:
  • File Type:

  Supporting Files

  • No Additional Files

  More +

  You May Also Like

  Checkout today's featured content at stacks.cdc.gov