5 premye bagay tout moun bezwen konnen sou Zika
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All
i


5 premye bagay tout moun bezwen konnen sou Zika

 • Published Date:

  2 out 2016

 • Language:
Filetype[PDF-2.29 MB]


Details:
 • Alternative Title:
  Top 5 things everyone needs to know about Zika [Haitian Creole]
 • Description:
  Top 5 things everyone needs to know about Zika [Haitian Creole] 1. Zika simaye plis nan marengwen ki enfekte. Ou kapab pran Zika nan fè sèks tou. 2. Pi bon fason pou evite Zika se pou pa kite marengwen mòde ou 3. Zika ka lakòz malfòmasyon konjenital 4. Fanm ansent yo pa sipoze vwayaje nan zòn ki gen Zika yo 5. Moun ki retounen sot vwayaje epi ki gen enfeksyon Zika a kapab simaye viris la lè marengwen mòde yo CS264222-A top5_hat.pdf
 • Document Type:
 • Main Document Checksum:
 • File Type:
 • Supporting Files:
  No Additional Files
No Related Documents.

You May Also Like: