Ede Kontwole Marengwen ki Simaye Viris Lafyèv Deng, Chikoungounya, ak Zika
Advanced Search
Select up to three search categories and corresponding keywords using the fields to the right. Refer to the Help section for more detailed instructions.
 
 
Help
Clear All
i


Ede Kontwole Marengwen ki Simaye Viris Lafyèv Deng, Chikoungounya, ak Zika

 • Out 2015

Filetype[PDF-377.56 KB]


 • HaitianCreole

 • Details:

  • Alternative Title:
   Help control mosquitoes that spread dengue, Chikungunya, and Zika viruses [Creole]
  • Description:
   Help control mosquitoes that spread dengue, Chikungunya, and Zika viruses [Creole] BZZZZ. Lè yon marengwen femèl (Aedes aegypti ou Aedes albopictus) mòde ou, non sèlman sa kapab grate ak nwi ou, li kapab simaye viris lafyèv deng, chikoungounya, ak Zika tou. Yon moun enfekte ak lafyèv deng, chikoungounya, oswa Zika apre yon marengwen ki enfekte te mòde li. • Marengwen femèl yo ponn plizyè santèn ze nan bò veso ki plen ak dlo. Ze yo kole sou veso yo tankou lakòl epi yo rete kole la jiskaske yon bagay foubi yo epi yo dekole. Lè dlo kouvri ze yo, ti marengwen an soti ladan epi yo fin devlope nan apeprè yon semèn. • Marengwen ki fin devlope yo viv anndan ak deyò. • Yo prefere mòde pandan lajounen. • Kèk grenn marengwen ki enfekte kapab pwodwi gwo epidemi nan yon kominote epi mete fanmi ou arisk pou tonbe malad. CS258303 control-mosquitoes-chikv-denv-zika-creole.pdf
  • Main Document Checksum:
  • File Type:

  Supporting Files

  • No Additional Files

  More +

  You May Also Like

  Checkout today's featured content at stacks.cdc.gov